2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili yönetmelikler çerçevesinde görev yapan idari ve akademik personelin; atama, özlük ve emeklilik işlemlerini yürütmek, idari personel için hizmet içi eğitim programlarını uygulamak.

 


  

Atama, Özlük İşlemleri, terfi, Sicil, Disiplin, Kadro Takibi, Unvan Değişikliği İşlemleri.

2547 Sayılı Kanun’un 35. Maddesi Yurtiçi Görevlendirme İşlemleri.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Atama ve Lisansüstü Görevlendirme İşlemleri.

Akademik Personeller’ in Nakil İşlemleri.

İdari Görev ve Vekalet İşlemleri.

Akademik Personellerin Askerlik (İzin ve Yazışmaları) İşlemleri.

Mal Bildirim Beyannamesi Formunun Sisteme Girilmesi ve Dosyalama İşlemleri.

Yıllık İzin, Doğum İzni, Mazeret İzni, Ücretsiz İzin ve Raporların Takibi.

Emeklilik İşlemleri.

Öğretim Üyelerinin Atama, Jüri ve İlan İşlemleri.

Genel İstatistik Raporları.

Üniversitemiz akademik kadrolarının YÖK-SİS veri sistemine giriş işlemleri.

S.S.K. Bağ-Kur, Master, Doktora, Sanatta Yeterlilik, Askerlik, Avukatlık Stajı, Hazırlık Öğrenimi değerlendirilmeleri,

Borçlanma İşlemlerinin Yazışmalarını Yapmak.

1416 Sayılı Kanun’a Tabi Personellerin Özlük ve Mecburi Hizmet İşlemleri.

2547 Sayılı Kanun’un 34. Maddesi Uyarınca Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanların İşlemleri.

 

Tıpta Uzmanlık (TUS) Sınavını kazanan Akademik Personelin atama işlemleri.

 

e-bütçe uygulamaları çerçevesinde Üniversitemiz akademik kadro pozisyonları ile personel hareketlerinin elektronik ortamda

Maliye Bakanlığı veri tabanına aktarılması.

      

 

2547 Sayılı Kanun’un 39. Maddesi Uzun-Kısa, Yurtiçi-Yurtdışı, Destekli-Desteksiz, Aylıklı- Aylıksız İşlemlerini Yürütmek.

2547 Sayılı Kanun’un 33. Maddesi Uyarınca Yurtdışı Doktora Görevlendirmeleri, Yurtdışındaki Akademik Personelin Askerlik

Tecil İşlemleri, Mecburi Hizmet Borcu İşlemleri, Taahhütname ve Kefaletname İşlemleri.

Akademik Personellerin Görev Pasaportu ve Yeşil Pasaport İşlemleri ve 81 İle İmza Sirkülerin Gönderilmesi İşlemleri.

2547 Sayılı Kanun’un 31.-40. (a,b,c,d) Maddeleri Ek Görevli Öğretim Elemanı Görevlendirme, sigorta Giriş ve Kimlik İşlemleri.

2547 Sayılı Kanun’un 38. Maddesi kapsamında Öğretim Elemanı Görevlendirme İşlemleri Gerçekleştirme ve Özlük İşlerini takip Etmek.

Dosap (doktora Sonrası Araştırma Programı) görevlendirmeler, YÖK, Dış İşleri Bakanlığı ve ÜAK’un Talep Ettiği İstatistiki Bilgiler.

Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcısı atamaları ve izin vekalet yazışmaları.

Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Müdür Yardımcısı atamaları ve izin vekalet yazışmaları.

Dekan, Dekan Yardımcısı atamaları ve izin vekalet yazışmaları

Araştırma ve Uygulama Merkezleri Müdürleri ve Müdür Yard. Atamaları ve takibi işlemi.

 

 


 

Atama, Özlük İşlemleri, terfi, Sicil, Disiplin, Kadro Takibi, Unvan Değişikliği İşlemleri.

Kalite dokümanlarının hazırlanması ve güncel tutulması.

Birifing, Sunum Vb. Dökümanların Hazırnanması İşlemi.

Web Tabanlı Özlük İşlerinin Kısıtlı Birim Kullanıcı İşlemlerinin Takibi.

EBYS Yeni Kullanıcı Tanımlama İşlemi.

Personel Daire Başkanlığı Web Sitesinin Güncellenmesi İşlemleri.

KAYSİS, BİLSİSve YÖK Sivil Savunma İşlemlerinin girişinin yapılması ve takibi.

Sözleşmeli Personellerin Atama, Sigorta Girişi, Unvan Değişikliği İşlemleri.

İdari ve Sözleşmeli Personellerin Pasaport İşlemleri.

İdari Personeller’ in Nakil İşlemleri.

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanun'u İle İlgili İşlemlerin Takibi.

İdari Personellerin Askerlik (İzin ve Yazışmaları) İşlemleri.

Mal Bildirim Beyannamesi Formunun Sisteme Girilmesi ve Dosyalama İşlemleri.

Yıllık İzin, Doğum İzni, Mazeret İzni, Ücretsiz İzin ve Raporların Takibi.

Emeklilik İşlemleri.

Borçlanma İşlemlerinin yazışmalarını Yapmak ve Takibini Sağlamak.

Genel İstatistik Raporları.

SGK Hitap (Hizmet Takip Programı) İşlemler.

Hizmet Birleştir ve Hizmet Hesabı İşlemlerinin yapılması.

 

DPB e-uygulama İşlemleri çerçevesinde Üniversitemiz idari kadro pozisyonları ile personel hareketlerinin elektronik ortamda  

Devlet Personel Başkanlığı veri tabanına aktarılması.

e-bütçe uygulamaları çerçevesinde Üniversitemiz idari kadro pozisyonları ile personel hareketlerinin elektronik ortamda  

Maliye Bakanlığı veri tabanına aktarılması.

   

 

 

 

İdari Personel Ücret ve Sosyal Güvenlik Harcamaları İşlemleri.

 Emeklilik İkramiyesi ve Ölüm Yardımı Ödemesi İşlemleri.

Sürekli Görev Yollukları (Emekliler ve Nakiller) İşlemleri.

 Temsil ve Makam Tazminatlarının Ödemelerinin Takibi.

Geçmiş Hizmet Dökümleri ve Sosyal yardım Bordroları İşlemleri.

Yolluklar (Akademik, Memur, Sözleşmeli Personel) İşlemleri.

Memur, Sözleşmeli Personellerin Maaş ve Maaş Farkları İşlemleri.

 

 
 

 

   

 

 

 

    Aday Memurlarının Eğitimi İşlemleri.       Görevde Yükselme Eğitimi İşlemleri.
    Hizmet İçi Eğitim İşlemleri.    Nakil Yoluyla Gelen Personelin Oryantasyon Eğitimi İşlemleri.

   2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi