2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili yönetmelikler çerçevesinde görev yapan idari ve akademik personelin; atama, özlük ve emeklilik işlemlerini yürütmek, idari personel için hizmet içi eğitim programlarını uygulamak.

 


  

  Atama, Özlük İşlemleri, terfi, Sicil, Disiplin, Kadro Takibi, Unvan Değişikliği İşlemleri.

  2547 Sayılı Kanun’un 35. Maddesi Yurtiçi Görevlendirme İşlemleri.

  Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Atama ve Lisansüstü Görevlendirme İşlemleri.

  Akademik Personeller’ in Nakil İşlemleri.

  İdari Görev ve Vekalet İşlemleri.

  Akademik Personellerin Askerlik (İzin ve Yazışmaları) İşlemleri.

  Mal Bildirim Beyannamesi Formunun Sisteme Girilmesi ve Dosyalama İşlemleri.

  Yıllık İzin, Doğum İzni, Mazeret İzni, Ücretsiz İzin ve Raporların Takibi.

  Emeklilik İşlemleri.

  Öğretim Üyelerinin Atama, Jüri ve İlan İşlemleri.

  Genel İstatistik Raporları.

 Üniversitemiz akademik kadrolarının YÖK-SİS veri sistemine giriş işlemleri.

  S.S.K. Bağ-Kur, Master, Doktora, Sanatta Yeterlilik, Askerlik, Avukatlık Stajı, Hazırlık Öğrenimi değerlendirilmeleri,

  Borçlanma İşlemlerinin yazışma İşlemleri.

  1416 Sayılı Kanun’a Tabi Personellerin Özlük ve Mecburi Hizmet İşlemleri.

  2547 Sayılı Kanun’un 34. Maddesi Uyarınca Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanların İşlemleri.

  Tıpta Uzmanlık (TUS) Sınavını kazanan Akademik Personelin atama işlemleri.

  SGK Hitap (Hizmet Takip Programı) İşlemler.

  Dekan, Dekan Yardımcısı atamaları ve izin vekalet yazışmaları

  Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Müdür Yardımcısı atamaları ve izin vekalet yazışmaları.

  Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcısı atamaları ve izin vekalet yazışmaları.

  Araştırma ve Uygulama Merkezleri Müdürleri ve Müdür Yard. Atamaları ve takibi işlemi.

  e-bütçe uygulamaları çerçevesinde Üniversitemiz akademik kadro pozisyonları ile personel hareketlerinin elektronik ortamda

     Maliye Bakanlığı veri tabanına aktarılması,

 

 

 

     

   2547 Sayılı Kanun’un 39. Maddesi Uzun-Kısa, Yurtiçi-Yurtdışı, Destekli-Desteksiz, Aylıklı- Aylıksız İşlemlerini Yürütmek.

   2547 Sayılı Kanun’un 33. Maddesi Uyarınca Yurtdışı Doktora Görevlendirmeleri, Yurtdışındaki Akademik Personelin Askerlik

       Tecil İşlemleri, Mecburi Hizmet Borcu İşlemleri, Taahhütname ve Kefaletname İşlemleri.

   Akademik Personellerin Görev Pasaportu ve Yeşil Pasaport İşlemleri ve 81 İle İmza Sirkülerin Gönderilmesi İşlemleri.

   2547 Sayılı Kanun’un 31.-40. (a,b,c,d) Maddeleri Ek Görevli Öğretim Elemanı Görevlendirme, sigorta Giriş ve Kimlik İşlemleri.

   2547 Sayılı Kanun’un 38. Maddesi kapsamında Öğretim Elemanı Görevlendirme İşlemleri Gerçekleştirme ve Özlük İşlerini takip Etmek.

   Dosap (doktora Sonrası Araştırma Programı) görevlendirmeler, YÖK, Dış İşleri Bakanlığı ve ÜAK’un Talep Ettiği İstatistiki Bilgiler.

 

 

 


 

   Atama, Özlük İşlemleri, terfi, Sicil, Disiplin, Kadro Takibi, Unvan Değişikliği İşlemleri.

   Sözleşmeli Personellerin Atama, Sigorta Girişi, Unvan Değişikliği İşlemleri.

   İdari ve Sözleşmeli Personellerin Pasaport İşlemleri.

   İdari Personeller’ in Nakil İşlemleri.

   4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanun'u İle İlgili İşlemlerin Takibi.

   İdari Personellerin Askerlik (İzin ve Yazışmaları) İşlemleri.

  Mal Bildirim Beyannamesi Formunun Sisteme Girilmesi ve Dosyalama İşlemleri.

  Yıllık İzin, Doğum İzni, Mazeret İzni, Ücretsiz İzin ve Raporların Takibi.

  Emeklilik İşlemleri.

  Borçlanma İşlemlerinin yazışmalarını Yapmak ve Takibini Sağlamak.

  Genel İstatistik Raporları.

  Hizmet Birleştir ve Hizmet Hesabı İşlemlerinin yapılması.

  e-bütçe uygulamaları çerçevesinde Üniversitemiz idari kadro pozisyonları ile personel hareketlerinin elektronik ortamda

       Maliye Bakanlığı veri tabanına aktarılması,

   

 

 

 

   İdari Personel Ücret ve Sosyal Güvenlik Harcamaları İşlemleri.                    Emeklilik İkramiyesi ve Ölüm Yardımı Ödemesi İşlemleri.

   Sürekli Görev Yollukları (Emekliler ve Nakiller) İşlemleri.                           Temsil ve Makam Tazminatlarının Ödemelerinin Takibi.

   Geçmiş Hizmet Dökümleri ve Sosyal yardım Bordroları İşlemleri.               Yolluklar (Akademik, Memur, Sözleşmeli Personel) İşlemleri.

   Memur, Sözleşmeli Personellerin Maaş ve Maaş Farkları İşlemleri.   

 

 

 

   Aday Memurlarının Eğitimi İşlemleri.                                                  Görevde Yükselme Eğitimi İşlemleri.

   Hizmet İçi Eğitim İşlemleri.                                                                  Nakil yoluyla Gelen Personellerin Oryantasyon Eğitimi İşlemleri.