657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

   TEBLİGAT KANUNU

    1416 SAYILI KANUN

   4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 

   2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 

   2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU

   5434 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU 

    5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

 

 

 

    YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA 124 S. KHK 

    YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETİM ELEMANLARININ KADROLARI HAKKINDA KHK

    GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KHK 

 

  

 

    RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

    MEMURLARIN HASTALIK RAPORLARINI VERECEK HEKİM VE RESMİ SAĞLIK KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

   YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK              MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

    LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

   ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ

   YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

   ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

  KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK