2018 Yılı Mart Ayı Hizmet İçi Eğitim Planı 
 
S.N EĞİTİMİN KONUSU EĞİTİMCİ KATILACAK PERSONEL EĞİTİMİN YERİ TARİH SAAT
1 Etkili Güzel Konuşma ve İletişim Öğr. Gör. Mehmet ÖZDEMİR Akademik ve İdari Personel Yunus Emre Toplantı Salonu 02.03.2018 14:30-16:30
2 Kurumda İş birliği Yönetimi Prof. Dr. Musa ÖZATA Akademik ve İdari Personel Fen Edebiyat Fakültesi
Ahi Evran Konferans Salonu
29.03.2018 14:30-16:30

 

                                                                                    

Not: 2018 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planına Ulaşmak İçin ...... tıkla işareti ile ilgili görsel sonucu

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi