2018 Yılı Nisan Ayı Hizmet İçi Eğitim Planı 

 

S. N EĞİTİMİN KONUSU EĞİTİMCİ EĞİTİMİN YERİ KATILACAK KİŞİLER TARİH SÜRESİ (Saat)
1 STRESLE BAŞA ÇIKMA METOTLARI REHBER ÖĞRETMEN MUSTAFA TOPLU FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU   9 NİSAN 2018 14:30-16:30
2

Disiplin Usulleri

Av. Sedat BULUT YUNUS EMRE TOPLANTI SALONU İdari Personel 16.04.2018 10:00-12:00
3

Disiplin ve Ceza Soruşturması Usulleri

Av. Sedat BULUT YUNUS EMRE TOPLANTI SALONU AEÜ Yöneticileri 16.04.2018 14:30-16:30
4 EBYS UYGULAMALARI TEKNİSYEN FATMA ESMER YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU   17 NİSAN 2018 14:30-16:30
5 KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ DR. ÖĞR. ÜYESİ EMİNE ŞENER YUNUS EMRE TOPLANTI SALONU   19 NİSAN 2018 14:30-16.30

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi