2547 sayılı Kanun uyarınca kadroları geçici olarak başka üniversitelere tahsis edilen araştırma görevlilerinini sürekli görev yolluklarının ödenmesine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan yazı aşağıda belirtilmiştir.

-YÖK yazısı

-Maliye Bakanlığının Görüş Yazısı