2547 SAYILI KANUN’UN 39. MADDE GÖREVLENDİRİLME İŞLEMLERİ

 

    Üniversitemiz Yazışma Usulleri ve İmza Yetkileri Yönergesi ile Başkanlığımızın 11.02.2016 tarihli ve 516-754 sayılı yazısı doğrultusunda hazırlanan 2547 sayılı Kanun’un 39. madde görevlendirilme işlemlerine ilişkin ekler ve uygulama esasları (Ek-6) Başkanlığımız web sayfasının formlar kısmında yer almaktadır.

 

 

                                                 

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi