2547 SAYILI KANUN’UN 39. MADDE GÖREVLENDİRİLME İŞLEMLERİ

 

    Üniversitemiz Yazışma Usulleri ve İmza Yetkileri Yönergesi ile Başkanlığımızın 11.02.2016 tarihli ve 516-754 sayılı yazısı doğrultusunda hazırlanan 2547 sayılı Kanun’un 39. madde görevlendirilme işlemlerine ilişkin ekler ve uygulama esasları (Ek-6) Başkanlığımız web sayfasının formlar kısmında yer almaktadır.