Üniversitemizde göreve başlayan idari personellerden MALİ HİZM.UZM.YRD. Mine ÇİFTÇİ, Aysel COŞKUN, Hizmetli Erhan AKSÜNGÜ ve naklen atanan Şoför Mahmut AL, Bilgisayar İşletmeni Cihat ÖRNEK,  Asiye CEYLAN, Evren ÇOLAKOĞLU, Ahmet KAHRAMAN, Memur Nurgül BULUT, Yeliz KOÇ ŞAHİN'e oryantasyon eğitimi verilmiştir.

  

       

                     

                                

                           

 

 

 

 

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi