Eğitimde Kalite Yönetim Süreci, Prosesler, Performans Süreç Parametreleri hakkında sunum yapılmıştır. Birimlerin Stratejik Planları doğrultusunda süreç performansını belirlemeleri gerektiğini ve faaliyet planlarını stratejik hedefler doğrultusunda belirlenmesi gerektiği vurgulandı. Risk Değerlendirmelerin yapılması gerektiğini ve PUKÖ döngüsünün çalışma ve sosyal hayatta geçirmek gerektiğinden bahsedildi. ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi hakkında bilgi verildi ayrıca Üniversitemizin kalite yönetim çalışmalarından bahsedildi. Personel Daire Başkanlığımızın vizyonu –misyonu ve kalite süreç performans parametreleri risk değerlendirmeleri hakkında bilgi verildi.
 
 
 
 
 
 
 
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi