Toplantıda kurum aidiyeti, kurum imajımız, kurumda çalışma barışı ve etiği hakkında konuştu. Çalışanlarımızın bir ekip çalışması içerisinde olmaları gerektiğinden bahsetti. Personelin moral ve motivasyonunun her zaman yüksek olması gerektiğini söyledi bunun için gerekli desteği her zaman sağlayacağını söyledi. Her yerde Ahi Evran Üniversitesi personelini temsil ettiğimizden dolayı olumlu bir kurum imajı çizmemiz gerektiğine değindi. Üniversitemizin sloganı olan “Yeni Türkiye’nin Yenilikçi Üniversitesi” için daima ileri tekâmül etmemiz gerekiyor dedi. Toplantının sonunda personelin görüş ve önerilerini dinledi.

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi