Üniversitemizde Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği doğrultusunda 24.12.2017 tarihinde Personel Daire Başkanlığı ve Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğinde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılmıştır.

Görevde Yükselme Sınavına; Şef kadrosuna 98 aday, Memur kadrosuna 10 aday, Şoför kadrosuna 5 aday katılmıştır.

  Unvan Değişikliği sınavına; Tekniker (Elektrik) kadrosuna 4 aday, Tekniker (Elektronik) kadrosuna 2 aday, Tekniker (Bilgisayar) kadrosuna 5 aday, Tekniker (İnşaat) kadrosuna 1 aday, Teknisyen (Elektrik) kadrosuna 1 aday katılmıştır.

 


 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi