Başkanlığımız hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında Üniversitemizde çalışan kamu işçilerine yönelik olarak 14-15 Mayıs 2018 tarihlerinde Üniversitemiz Genel Sekreteri Mehmet Zeki KÜÇÜK tarafından “Kurum Kültürü ve Kurumsal İletişim” adlı eğitim verilmiştir. Eğitimde Sayın Mehmet Zeki KÜÇÜK, kurumumuzun kamu işçilerinden olan beklentilerinden, özveriyle çalışmanın öneminden, görevin bize yüklediği sorumluluğun farkına varmamız gerektiğinden bahsetti. Üniversitemizde çalışan personelin kurumumuzu temsil ettiğini ve bütün bir parçası olduğunu belirtti. Eğitimin devamında Üniversitemiz Hukuk Müşaviri Av. Sedat BULUT ve Av. Nezaket VURAL tarafından kamu işçilerine 4857 sayılı İş Kanunu ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Eğitim katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla sonlandırıldı.

 

 

 

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi