Personel Daire Başkanlığımızın hizmet içi eğitim faaliyetleri Kapsamında 1-15 Ekim 2018 tarihleri arasında Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk İSLİM tarafından Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bilgisayar laboratuvarında akademik ve idari personele yönelik uygulamalı olarak “Word-Excel” eğitimi verilmiştir.

 

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi