Personel Daire Başkanlığımızın hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında 18 Ekim 2018 tarihinde Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Şube Müdür V. İbrahim ÖZATA tarafından Üniversitemiz personeli ne yönelik olarak doğrudan temin yöntemiyle yapılan mal ve hizmet alımları iş akışı süreci ile ilgili eğitim verilmiştir.

 

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi