Başkanlığımız hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında 13 Kasım 2018 tarihinde Üniversitemiz akademik ve idari personeline yönelik olarak “Pozitif Yaşam Becerileri” adlı eğitim verilmiştir.

      Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek GENÇTANIRIM KURT tarafından yapılan sunumda eğitime katılanlara mutluluk/öznel iyi oluş, mutluluğun kaynağı, olumlu düşünce, iyilik ve iyilik halinin ana unsurları hakkında eğitim verilmiştir.

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi