Başkanlığımız hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında 15 Şubat 2019 tarihinde Üniversitemiz akademik ve idari personeline yönelik olarak “Toplantı ve Zaman Yönetimi” adlı eğitim verilmiştir.

      Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğr. Gör. Dr. Çetin Kürşat BİLİR tarafından yapılan sunumda eğitime katılanlara  zamanlarını daha etkili ve daha verimli kullanabilmeleri için gerekli olan teknikleri kazandırmayı,  etkin plan yapma ve zaman yönetimi konusunda  eğitim verilmiştir.

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi