Başkanlığımız hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında 5 Mart 2019 tarihinde Üniversitemiz idari ve akademik personele yönelik olarak Üniversitemiz İç Denetim Birimi Başkanı Ahmet GÜLER tarafından “Stratejik Plan İzleme, Değerlendirme ve Performans Yönetimi” adlı eğitim verilmiştir.

 

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi