Sosyal ve Kurumsal Başarıda İletişim”  Eğitim

 

       Başkanlığımız hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında 22 Mart 2019 tarihinde Üniversitemiz idari personele yönelik olarak Üniversitemiz Türk Dili Bölüm Başkanlığında görevli Öğr. Gör. Mehmet Fatih AKBABA tarafından “Sosyal ve Kurumsal Başarıda İletişim” adlı eğitim verilmiştir.

 

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi