Başkanlığımız tarafından 2015 yılı Hizmet İçi Eğitim kapsamında 17.11.2015 - 22.12.2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan Word (ileri derece) eğitiminin ilk dersi 17.11.2015 tarihinde 15:00-17:00 saatleri arasında Fen Edebiyat Fakültesi bilgisayar salonunda yapılmıştır.