Başkanlığımız tarafından 2015 yılı Hizmet İçi Eğitim kapsamında 16.12.2015-30.12.2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan Resmi Yazışma Kuralları eğitiminin ilk dersi 16.12.2015 tarihinde 15:00-17:00 saatleri arasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 101 no'lu derslikte yapılmıştır.

 

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi