• Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına 13.01.2016 tarihinde naklen atanan Bilgisayar İşletmeni Serdar YOLYAPAN'a Oryantasyon Eğitimi verilmiştir.

 

• Üniversitemiz Tıp Fakültesine 09.02.2016 tarihinde naklen atanan Bilgisayar İşletmeni Ramazan VATANUĞRUNA'ya Oryantasyon Eğitimi verilmiştir.

 

• Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına 26.02.2016 tarihinde naklen atanan Bilgisayar İşletmeni Özgür UYSAL'a Oryantasyon Eğitimi verilmiştir.

 

• Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 17.02.2016 tarihinde naklen atanan V.H.K.İ Mehmet DENİZKAN'a Oryantasyon Eğitimi verilmiştir.

 

• Üniversitemiz Tıp Fakültesine 19.02.2016 tarihinde naklen atanan Bilgisayar İşletmeni Ahmet DERİNYOL'a Oryantasyon Eğitimi verilmiştir.

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi