İZİN FORMLARI

 

    FR - 058 Yıllık-Mazeret İzin Formu
    FR - 305 Hastalık İzni Onay Belgesi Formu


 

 

DİLEKÇE VE FORMLAR

 

  FR - 040 Hizmet İçi Eğitim Ders Programı
  FR - 041 Eğitim Değerlendirme Analiz Formu
  FR - 042 Eğitim Değerlendirme Formu
  FR - 043 Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç Talep Formu
  FR - 044 Eğitim Katılım Listesi Formu
  FR - 046 Sınav Sonuç Tutanağı Formu
  FR - 048 Yemin Belgesi
  FR - 049 Hizmet İçi Eğitim Planı Formu
  FR - 050 Öğretim Görevlisi Bilgi Formu
  FR - 051 İdari Personel Talep Formu
  FR - 053 Akademik Kadrolara Atanmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Bilgi Formu
  FR - 054 Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Atamaları Bilgi Formu
  FR - 057 Hizmet-Görev Durum Belgesi Talep Dilekçesi
  FR- 060 Personel İlişik Kesme Formu
  FR - 064 Emeklilik Dilekçesi
  FR - 065 Üniversite Kimlik Kartı Talep Formu
  DŞ - 065 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Tip Sözleşme Formu 
  FR - 069 Akademik Personel Kadro Talep Formu
  FR-073 İşe Basvuru Talep Formu
  DŞ - 214 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
  FR - 125 39. Madde (BAP KAPSAMINDA VE NORMAL) Gorevlendirme Formları EBYS Sistemi Üzeirnden Kullanılacaktır)
  FR - 164 Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet (DİF) Formu
  FR - 168 Ahi Evran Üniversitesi Doküman Talep Formu
  DŞ - 230 (YÖK) Akademik Kadro Talep Formu
  DŞ - 231 Vize Cetvelleri
  FR - 278 Öğretim Elemanı Ders Görevlendirme Formu
  FR - 296 Jüri Ücreti Talep Dilekçesi ve Takip  Formu
  FR - 306 Oryantasyon Eğitimi Formu
  FR - 307 Toplantı Gündem ve Katılım Formu
  FR - 501 Personel Eğitim Etkinliğini Ölçme Formu
  FR - 502 Yöneticinin Eğitim Etkinliğini Ölçme Formu
  DŞ-255 Mal Bildirim Formu

 

 

PASAPORT İŞLEMLERİ

 

  FR - 062 Hususi Hizmet Pasaport Dilekcesi
  DŞ - 132-Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu
  DŞ - 133-Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu
  FR-537 Hizmet Damgalı Pasaport İade İşlem Formu

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi