PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KALİTE YÖNETİM KOMİSYONU

 

 

KALİTE YÖNETİM KOMİSYON BAŞKANI

Adı Soyadı

Unvanı

:

:

Osman Savaş ÇETİNER

Personel Daire Başkanı V.

 

 

 

KALİTE YÖNETİM KURULU

Adı Soyadı

Unvanı

:

:

Mustafa Hilmi GÖKÇE

Şube Müdürü

Adı Soyadı

Unvanı

:

:

Feray YABANERİ

Şef

Adı Soyadı

Unvanı

:

:

Emine İÇEL

Şef

Adı Soyadı

Unvanı

:

:

Mustafa ORHAN

Bilgisayar İşletmeni

 

 

 

 

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI RİSK KOMİSYONU

  

 RİSK YETKİLİSİ

Adı Soyadı

Unvanı

:

:

Osman Savaş ÇETİNER

Personel Daire Başkanı V.

 

 

 

RİSK YÖNETİM KURULU

Adı Soyadı

Unvanı

:

:

Mustafa Hilmi GÖKÇE

Şube Müdürü

Adı Soyadı

Unvanı

:

:

 Feray YABANERİ

Şef

Adı Soyadı

Unvanı

:

:

 Emine İÇEL

Şef

Adı Soyadı

Unvanı

:

:

 Necla BAHADIR

Şef

Adı Soyadı

Unvanı

:

:

 Mustafa ORHAN

Bilgisayar İşletmeni

 Adı Soyadı

Unvanı

:

:

 Hilal ATEŞ

Bilgisayar İşletmeni