İŞ AKIŞ ŞEMALARI 

 

 

İA-011-İptal-İhdas İş Akışı

 

İA-012-İdari Personel Tenkis-Tahsis İş Akışışı

 

İA-013-Öğretim Elemanlarının Naklen Atama İş Akışı

 

İA-014-Öğretim Elemanlarının Açıktan Atama İş Akışı

 

İA-015-1416 sayılı Kanun uyarınca MEB Hesabına Üniversitemiz ve Diğer Üniversiteler Adına Giden Öğrencilerin Atanması Hk. İş Akışı

 

İA-016-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamı İş Akışı

 

İA-017-2547 S.K. 35. Maddesi Uyarınca Üniversitemize Gelen Öğretim Elemanları İş Akışı

 

İA-018-2547 S.K. 35. Maddesi Uyarınca Üniversitemizden Giden Öğretim Elemanları İş Akışı

 

İA-019-Süreli Atanan Öğretim Elemanlarının Yeniden Atama İş Akışı

 

İA-020-Kpss Atamaları İş Akışı

 

İA-021-Öğretim Elemanlarının Naklen Ayrılma İş Akışı

 

İA-022-Emeklilik İşlemleri İş Akışı

 

İA-023-2547 S.K. 39. MD. Göre Görevlendirme İş Akışı (Uzun Süreli)

 

İA-024-2547 S.K. 40-a-c-d ve 31. Maddelerine Göre Görevlendirme İş Akışı

  İA-025-2547 S.K. 40b Maddesine Gere Görevlendirme İşlemleri İş Akışı
  İA-026-2547 S.K. 33. Mad. Göre Yurtdışı Görevlendirilmesi İş Akışı
  İA-027-2547 S.K. 38. Maddesi Görevlendirme İş Akışı
  İA-028-İdari Personelin Naklen Atanması İş Akışı
  İA-224-Akademik ve İdari Personel İşe Başlama İş Akışı
  İA-226- Akademil ve İdari Personel İstifa İş Akışı
  İA-329-2547 S.K. 39.MD.Göre Görevlendirme İş Akışı (KISA SÜRELİ)
  İA-330-Aday Memur Eğitimi İş Akışı
  İA-331-Oryantasyon Eğitimi İş Akışı
  İA-332-Hizmetiçi Eğitim İş Akışı
  İA-233-Akademik Personel  Görev Süresi  Uzatımı İş Akışı
  İA-235-Akademik ve İdari Personel Yıllık ve Mazeret İzin İş Akışı
  İA-241-Akademik Personel Alımı İş Akışı 

  Diğer  İş Akışlarına Ulaşmak İçin      https://kalite.ahievran.edu.tr/icerik/İş Akışlarıtıkla işareti ile ilgili görsel sonucu

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi