PROSEDÜRLER

 

  PR - 002 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Doküman Veri Prosedürü
  PR - 003 Kayıtların Kontrolü Prosedürü
  PR - 007 Süreç Yönetim Prosedürü
  PR - 015 İnsan Kaynakları Yönetimi Prosedürü
 

PR - 016 Hizmet İçi Eğitim Prosedürü

  PR - 022 Çalışan Memnuniyet Anketi Prosedürü (Bu Prosedür Güncelleme Aşamasındadır.)
  PR - 026 Tanıma, Takdir ve Onurlandırma Prosedürü
  PR - 027 Performans Değerlendirme Prosedürü (Bu Prosedür Güncelleme Aşamasında Olduğundan Uygulanmamaktadır.)

   Diğer Prosedürlere Ulaşmak İçin  https://kalite.ahievran.edu.tr/icerik/prosedürlertıkla işareti ile ilgili görsel sonucu 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi