Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi

 

 

 

 

 

  Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi 2018
     

 

 

 

 

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2019-12-30 06:00:00
Guncelleme Tarihi: 2021-05-14 20:14:10
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu