Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı Tarafından 2019 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitimi Sınavı Yapılmıştır.

 

 

Sınav Sonuç Tutanağı

 

 

Olusturulma Tarihi:2019-04-19 08:07:00
Guncelleme Tarihi: 2021-05-14 20:14:34
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu