YILLIK HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI FORMU

Ait Olduğu Yıl: 2022 YILI

S.N

EĞİTİMİN KONUSU

EĞİTİMCİ

KATILACAK PERSONEL

EĞİTİMİN

YERİ

TARİH

SÜRESİ

(Saat)

1

TÜBİTAK Proje Yazma Eğitimi

Dış

Akademik Personel

KIRŞEHİR AEÜ

OCAK

2 Saat

2

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi ve İlgili Mevzuat Eğitimi

İdari Personel

KIRŞEHİR AEÜ

ŞUBAT

2 Saat

3

Liderlik ve Yöneticilik

Yöneticiler

KIRŞEHİR AEÜ

MART

2 Saat

4

Kurum Kültürü ve Takım Çalışması

Akademik ve İdari Personel

KIRŞEHİR AEÜ

NİSAN

2 Saat

5

Beden Dili ve İletişim

Akademik ve İdari Personel

KIRŞEHİR AEÜ

MAYIS

2 Saat

6

Çalışma Hayatı. İş Ahlakı ve Motivasyon

Akademik ve İdari Personel

KIRŞEHİR AEÜ

HAZİRAN

2 Saat

7

Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü

Akademik ve İdari Personel

KIRŞEHİR AEÜ

TEMMUZ

2 Saat

8

İlk Yardım

İç

Akademik ve İdari Personel

KIRŞEHİR AEÜ

AĞUSTOS

2 Saat

9

Word

İç

İdari Personel

KIRŞEHİR AEÜ

EYLÜL

4 Saat

10

Excel

İç

İdari Personel

KIRŞEHİR AEÜ

EYLÜL

4 Saat

11

Doğrudan Temin ve Satın Alma İşlemleri

İç

Akademik ve idari Personel

KIRŞEHİR AEÜ

EKİM

2 Saat

12

Resmi Yazışma Kuralları Uygulamalar

İç

İdari Personel

KIRŞEHİR AEÜ

KASIM

2 Saat

13

EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)

İç

İdari Personel

KIRŞEHİR AEÜ

KASIM

1 Saat

14

Maaş ve Ek Ders Uygulamaları Eğitimi

İç

İdari Personel

KIRŞEHİR AEÜ

ARALIK

2 Saat

Olusturulma Tarihi:2021-11-24 08:07:37
Guncelleme Tarihi: 2021-11-24 08:14:40
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu