(AESEM) "Soru Hazırlama Komisyonu"  Tarafından Belirlenen Unvan Değişikliği Sınavı Çalışma Konuları


 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (AESEM) "Soru Hazırlama Komisyonu" tarafından belirlenen konu başlıkları aşağıda yer almaktadır.

 

Olusturulma Tarihi:2021-11-25 08:32:29
Guncelleme Tarihi: 2021-11-29 08:45:55
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu