Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Sonuçları (21.12.2021)


 19 Aralık Pazar günü saat 10:00'da gerçekleştirilen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Sonuçları ve Kitapçıklar aşağıda yer almaktadır. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Klavuzu uyarınca sınav sonuçlarına itirazlar 23.12.2021 - 29.12.2021 tarihleri arasında Personel Daire Başkanlığı'na yazılı olarak yapılabilir.

 Sınav Sonuçları

Sınav Kitapçıkları

Şube Müdürü A

Şube Müdürü B

Şef A

Şef B

Memur A

Şoför A

Sağlık Teknikeri (Sağlık Teknikerliği) A

Mühendis (Malzeme Bilimi ve Mühendisliği) A

Mühendis (Elektrik Elektronik) A

Mühendis (Ziraat Mühendisliği) A

Tekniker (Otobüs Kaptanlığı) A

Teknisyen (Elektrik-Elektronik) A

Teknisyen (Makine) A

Tekniker (Bilgisayar) A

Tekniker (Grafik Tasarım) A

Tekniker (Basın Ve İletişim) A

Tekniker (Elektrik) A

Tekniker (Ziraat) A

Tekniker (Makine) A

Tekniker (Doğalgaz Ve Sıhhı Tesisat)

Olusturulma Tarihi:2021-12-21 10:43:31
Guncelleme Tarihi: 2022-01-08 13:53:47
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu