TÜBİTAK Proje Yazma Eğitimi


Etkinliği Düzenleyen Birim: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü

Etkinlik Yeri: meet.ahievran.edu.tr

Etkinlik Linki: https://meet.ahievran.edu.tr/b/fer-dvr-lmz-3pg

  


Olusturulma Tarihi:2022-01-19 07:07:22
Guncelleme Tarihi: 2022-01-19 07:12:50
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu