Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı


Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca Üniversitemizde 19.12.2021 tarihinde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavları yapılmış olup söz konusu Yönetmeliğin 13.maddesi uyarınca sözlü sınavlar yapılacaktır.

Sözlü Sınavlar Rektörlük Binası Toplantı Salonunda aşağıdaki linkte belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.


Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olusturulma Tarihi:2022-01-28 20:38:29
Guncelleme Tarihi: 2022-01-28 22:32:16
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu