Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Sonuçları


     Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca Üniversitemizde 09.02.2022- 18.02.2022 tarihleri arasında yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sözlü sınav sonuçları aşağıda belirtilmiş olup Yönetmeliğin 13.maddesi uyarınca sınav sonuçlarına ilişkin olarak ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilecek olan atamaya esas başarı puanı itiraz sürecinden sonra duyurulacaktır. İlanen duyurulur.

 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Sonuçlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2022-02-21 20:46:15
Guncelleme Tarihi: 2022-02-21 21:07:19
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu