Başkanlığımız tarafından 2016 yılı Hizmet İçi Eğitim kapsamında 24.05.2016-26.05 .2016 tarihleri arasında düzenlenen Resmi Yazışma Kuralları eğitimi verilmiştir.

 

Olusturulma Tarihi:2016-05-26 15:57:30
Guncelleme Tarihi: 2021-05-14 20:41:22
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu