Üni ver sitemizde göreve başlayan idari personellerden MALİ HİZM.UZM.YRD. Mine ÇİFTÇİ, Aysel COŞKUN, Hizmetli Erhan AKSÜNGÜ ve naklen atanan Şoför Mahmut AL, Bilgisayar İşletmeni Cihat ÖRNEK, Asiye CEYLAN, Evren ÇOLAKOĞLU, Ahmet KAHRAMAN, Memur Nurgül BULUT, Yeliz KOÇ ŞAHİN'e oryantasyon eğitimi verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2016-06-21 08:35:46
Guncelleme Tarihi: 2021-05-14 20:29:16
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu