Eğitimde Kalite Yönetim Süreci, Prosesler, Performans Süreç Parametreleri hakkında sunum yapılmıştır. Birimlerin Stratejik Planları doğrultusunda süreç performansını belirlemeleri gerektiğini ve faaliyet planlarını stratejik hedefler doğrultusunda belirlenmesi gerektiği vurgulandı. Risk Değerlendirmelerin yapılması gerektiğini ve PUKÖ döngüsünün çalışma ve sosyal hayatta geçirmek gerektiğinden bahsedildi. ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi hakkında bilgi verildi ayrıca Üniver sitemizin kalite yönetim çalışmalarından bahsedildi. Personel Daire Başkanlığımızın vizyonu –misyonu ve kalite süreç performans parametreleri risk değerlendirmeleri hakkında bilgi verildi.
 
 
 
 
 
 
 
Olusturulma Tarihi:2017-05-24 05:32:36
Guncelleme Tarihi: 2021-05-14 20:17:19
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu