Toplantıda kurum aidiyeti, kurum imajımız, kurumda çalışma barışı ve etiği hakkında konuştu. Çalışanlarımızın bir ekip çalışması içerisinde olmaları gerektiğinden bahsetti. Personelin moral ve motivasyonunun her zaman yüksek olması gerektiğini söyledi bunun için gerekli desteği her zaman sağlayacağını söyledi. Her yerde Ahi Evran Üniversitesi personelini temsil ettiğimizden dolayı olumlu bir kurum imajı çizmemiz gerektiğine değindi. Üniversite mizin sloganı olan “Yeni Türkiye’nin Yenilikçi Üniversitesi” için daima ileri tekâmül etmemiz gerekiyor dedi. Toplantının sonunda personelin görüş ve önerilerini dinledi.

 

Olusturulma Tarihi:2017-12-18 13:08:06
Guncelleme Tarihi: 2021-05-14 20:20:53
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu