Üniver sitemizde Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği doğrultusunda 24.12.2017 tarihinde Personel Daire Başkanlığı ve Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğinde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılmıştır.

Görevde Yükselme Sınavına; Şef kadrosuna 98 aday, Memur kadrosuna 10 aday, Şoför kadrosuna 5 aday katılmıştır.

Unvan Değişikliği sınavına; Tekniker (Elektrik) kadrosuna 4 aday, Tekniker (Elektronik) kadrosuna 2 aday, Tekniker (Bilgisayar) kadrosuna 5 aday, Tekniker (İnşaat) kadrosuna 1 aday, Teknisyen (Elektrik) kadrosuna 1 aday katılmıştır.

 


 

Olusturulma Tarihi:2017-12-29 10:57:13
Guncelleme Tarihi: 2021-05-14 20:15:10
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu