Başkanlığımız tarafından hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında 22 şubat 2018 tarihinde akademik personelimize yönelik bilimsel proje hazırlama eğitimi düzenlenmiştir. Eğitim sunumu bap koordinatörlüğünde görevli bilgisayar işletmeni Abdullah AYDOĞAN tarafından verilmiştir. Eğitimde bilimsel proje başvuruları, harcamaları, yolluk ödemeleri ve bilimsel araştırma projeleri otomasyon sistemi (bapos) ile uygulamada karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ver ildi.

 

 

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2018-02-23 13:50:59
Guncelleme Tarihi: 2021-05-14 20:51:36
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu