İdari Personelimize Kurumda İş Birliği Yönetimi Eğitimi Verildi

 

Başkanlığımız tarafından hizmet içi eğitim kapsamında idari personele “Kurumda İş Birliği Yönetimi” konulu eğitim verildi. 29 Mart 2018 tarihinde Yunus Emre Toplantı Salonunda gerçekleşen eğitimi Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu Müdürü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Musa Özata verdi.

Eğitimde; kurumda iş birliği ve yönetim işlevleri arasında yer alan planlama, örgütleme, yönetme, koordinasyon ve denetim süreçleri konusuna değinen Prof. Dr. Musa Özata, etkin bir yönetme sistemi oluşturabilmenin koşullarını anlattı. Yöneticilerin ilgilenmesi gereken ana konular ile ayrıntıları birbirinden ayırmaları gerektiğini dile getiren Özata, kurum içinde personel ve çalışmaların denetlenmesi, etkili bir ödüllendirme ve cezalandırma sistemi kurulması ve kurumdaki tüm personelin yetenek ve kapasitesiyle orantılı yetki ve sorumluluk verilmesi gerektiğini kaydetti. Personelin isteklerinin bilinmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Musa Özata, çalışanın başarısının etkililik, etkinlik ve verimlilik olduğunu anlattı.

 

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2018-04-09 08:20:53
Guncelleme Tarihi: 2021-05-14 20:24:29
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu