Başkanlığımız tarafından hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında 9 Nisan 2018 tarihinde “Stresle Başa Çıkma Metotları” adlı eğitim verildi. Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonundaki eğitim Yozgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapmakta olan Rehberlik ve Psikolojik Danışman Mustafa Toplu tarafından verildi. Eğitimde stresin nedenleri ve stresle baş etme yöntemlerine değinildi. Olumlu düşünmenin etkilerinin anlatıldığı eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışman Mustafa Toplu olumsuz düşüncelerin mutluluk hormonunun azalmasına neden olduğunu söyledi. Gülümsemenin insan hayatındaki etkisini anlatan Toplu, stresle baş etmede sağlıklı beslenmenin ve dua etmenin önemli olduğunu sözlerine ekledi. Negatif düşünceye sahip olan insanların yarattığı etkiler hakkında örnekler veren Toplu, negatif düşünceye sahip insanlardan uzak durulması tavsiyesinde bulundu. Eğitim, video göster ileri ve katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından son buldu.

 

Olusturulma Tarihi:2018-04-17 06:19:55
Guncelleme Tarihi: 2021-05-14 20:51:13
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu