Başkanlığımız hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında 19 Nisan 2018 tarihinde Üniversitemiz idari personeline yönelik olarak “Kurumsal Bilgi Güvenliği” adlı eğitim verilmiştir.

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Dr . Öğr. Üyesi Emine ŞENER tarafından yapılan sunumda eğitime katılanlara 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, veri, enformasyon, bilgi ve bilgelik kavramları, bilgi güvenliği, bilgi güvenliği önlemleri, kriterleri ve süreci, kurumsal bilgi güvenliğinin temel amacı, temiz masa temiz ekran politikası, ISO/IEC 27001 ve ISO/IEC 27002 standartları hakkında bilgi verildi.

Olusturulma Tarihi:2018-04-30 09:57:56
Guncelleme Tarihi: 2021-05-14 20:25:38
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu