Personel Daire Başkanlığımızın hizmet içi eğitim faaliyetleri Kapsamında 1-15 Ekim 2018 tarihleri arasında Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk İSLİM tarafından Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bilgisayar laboratuvarında akademik ve idari personele yönelik uygulamalı olarak “Word-Excel” eğitimi verilmiştir.

 

 

Olusturulma Tarihi:2018-11-14 05:33:34
Guncelleme Tarihi: 2021-05-14 20:18:39
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu