Personel Daire Başkanlığımızın hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında 18 Ekim 2018 tarihinde Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Şube Müdür V. İbrahim ÖZATA tarafından Üniversitemiz personeli ne yönelik olarak doğrudan temin yöntemiyle yapılan mal ve hizmet alımları iş akışı süreci ile ilgili eğitim verilmiştir.

 

 

Olusturulma Tarihi:2018-11-14 05:56:26
Guncelleme Tarihi: 2021-05-14 20:50:38
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu