Başkanlığımız hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında 13 Kasım 2018 tarihinde Üniversitemiz akademik ve idari personeline yönelik olarak “Pozitif Yaşam Becerileri” adlı eğitim verilmiştir.

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek GENÇTANIRIM KURT tarafından yapılan sunumda eğitime katılanlara mutluluk/öznel iyi oluş , mutluluğun kaynağı, olumlu düşünce, iyilik ve iyilik halinin ana unsurları hakkında eğitim verilmiştir.

 

Olusturulma Tarihi:2019-01-02 12:43:41
Guncelleme Tarihi: 2021-05-14 20:21:17
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu