"Yönetmelik ve Yönerge Değişikliği Hazırlama" Eğitim

Başkanlığımız hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında 17 Ocak 2019 tarihinde Üniversitemiz idari personele yönelik olarak Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanı Fahrettin YÜKSEL tarafından “Yönetmelik ve Yönerge Değişikliği Hazırlama” adlı eğitim ver ilmiştir.

 

Olusturulma Tarihi:2019-03-26 08:26:57
Guncelleme Tarihi: 2021-05-14 20:28:56
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu