Başkanlığımız hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında 31 Ocak 2019 tarihinde Üniversitemiz idari personeline yönelik olarak “Harcırah Kanunu Uygulamaları” adlı eğitim verilmiştir.

Üniversitemiz İç Denetim Birimi Başkanı Ahmet GÜLER tarafından yapılan sunumda eğitime katılanlara Harcırah Kanunu ve Uygulamaları hakkında eğitim verilmiştir.

 

Olusturulma Tarihi:2019-03-26 08:39:03
Guncelleme Tarihi: 2021-05-14 20:17:54
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu