Başkanlığımız hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında 15 Şubat 2019 tarihinde Üniversitemiz akademik ve idari personeline yönelik olarak “Toplantı ve Zaman Yönetimi” adlı eğitim verilmiştir.

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğr. Gör. Dr. Çetin Kürşat BİLİR tarafından yapılan sunumda eğitime katılanlara zamanlarını daha etkili ve daha verimli kullanabi lmeleri için gerekli olan teknikleri kazandırmayı, etkin plan yapma ve zaman yönetimi konusunda eğitim verilmiştir.

 

Olusturulma Tarihi:2019-03-26 08:42:38
Guncelleme Tarihi: 2021-05-14 20:41:41
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu