Başkanlığımız hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında 22 Şubat 2019 tarihinde Üniversitemiz idari personele yönelik olarak Üniversitemiz İç Denetim Birimi Başkanı Ahmet GÜLER tarafından “Kamu Zararı Kavramı ve Sorumlulukları” adlı eğitim verilmiştir.

 

Olusturulma Tarihi:2019-03-26 08:50:10
Guncelleme Tarihi: 2021-05-14 20:27:19
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu