Başkanlığımız hizmet içi eğitim faaliyetleri kap samında 5 Mart 2019 tarihinde Üniversitemiz idari ve akademik personele yönelik olarak Üniversitemiz İç Denetim Birimi Başkanı Ahmet GÜLER tarafından “Stratejik Plan İzleme, Değerlendirme ve Performans Yönetimi” adlı eğitim verilmiştir.

 

 

Olusturulma Tarihi:2019-03-26 08:53:03
Guncelleme Tarihi: 2021-05-14 20:15:01
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu