Başkanlığımız Tarafından 2019 Yılında “Öğrenme Ve Öğretmede Güncel Yaklaşımlar” Eğitim Verilmiştir.

 

 

Olusturulma Tarihi:2019-04-20 16:42:28
Guncelleme Tarihi: 2021-05-14 20:27:37
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu