Başkanlığımız Tarafından 2019 Yılında “Öğrenme Ve Öğretmede Güncel Yaklaşımlar”  Eğitim Verilmiştir.

 

 

                                                   

                                                   

Olusturulma Tarihi:2019-04-20 16:42:28
Guncelleme Tarihi: 2019-04-24 09:04:12
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu